FoodCompany Ridderkerk wil een bijdrage leveren aan de verzachting
van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel tegengaan.

Contact


06-44382705

Doctor Colijnstraat 6
2982 AC RIDDERKERK

NL69 ABNA 0619910216 tnv foodcompany Ridderkerk

info@foodcompany-ridderkerk.nl

@FCR_Ridderkerk

FoodcompanyRidderkerk